loading...

петък, 16 февруари 2018 г.

Нека защитим жизненото си пространство от презастрояване


Елате на 20.02.2018 г. (сряда) от 14 часа пред задния вход на Партийния дом (сега сграда на Народното събрание).


Нека защитим жизненото си пространство от презастрояване и подкрепим предложенията си за второ четене целящи коригиране и подобряване на внесената промяна в ЗУЗСО.

Нека изразим своето несъгласие с проекто закона ЗИД по ЗУЗСО, където защитата на зелените площи в ЦЯЛА СОФИЯ ПАДА и против зоната за високо застрояване, в която няма да има ясни правила за озеленяване, кинт, плътност, еко оценка, анализ на трафик и обществествено обсъждане!!!!