loading...

вторник, 18 юли 2017 г.

Стартира подписка за запазване на парка около езерото в "Дружба" 1


Подписка за запазване на парка около езерото в жк "Дружба" 1 без никакво ново строителство и против изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за ПИ 68134.1500.646 от КК и КР на р-н Искър, УПИ I, кв. 87, създаване на нов УПИ XIII-646 и УПИ XIV-646, жк. „Дружба“- 1, р-н „Искър“, гр. София.

Готови сме с всички позволени от закона средства чрез искания, подписки, а ако се наложи и с нови протести да защитим жизненото си пространство - зелени площи, градинки, детски и спортни площадки от презастрояване и да запазим парка около езерото за свободен достъп от всички граждани от район "Искър", а и за хората от другите райони на столицата. 

Събраните подписи предавайте на Татяна Цекова, тел. 0888 621315 или на Иванка Вълкова, тел. 0889 088755, 02 9790811