loading...

петък, 19 май 2017 г.

ИЗВЪНРЕДНО: Кметът на "Дружба" 2 - Ивайло Цеков е затворил пътя до "Кауфланд" (ДОКУМЕНТИ)

Противно на публично изразеното мнение, че кметът Ивайло Цеков няма нищо общо със затварянето на пътя до "Кауфланд" се оказа, че истината е съвсем друга. Всичко е ставало със знанието и активното съдействие на кмета, а ние само може да гадаем, до колко фактът, че двамата с инвеститора на имота са от една партия е допринесло да се забрави обществения интерес.

Фактите от извършените справки и интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройства" на Столична община, одобрената кадастрална карта на район "Искър", администрацията на СО - район "Искър" се установи следното:

За урeгулиран поземлен имот (УПИ) II-792,2301 (ПИ с идентификатор 68134.1500.2772 частна собственост), кв. 5, местност Комуникационна връзка между "Дружба" I част и ж.к. "Дружба" II част са издадени следните влезли в сила строителни книжа: Разрешение за строеж №5 от 16.02.2010 г. на главния архитект на СО - район "Искър" за ограда плътна с метални решетъчни платна: разрешение за строеж №84/09.12.2011 г. на главния архитект на СО - "Искър" за временна ограда, разрешение за строеж №15 от 19.04.2013 г. на гл. архитект на СО - район "Искър" за едноетажна сграда за заведение за бърза закуска. Заповед № 1279/07.11.2014 г. за допълване на разрешително за строеж №15 от 19.04.2013 г. на гл. архитект на СО - район "Искър" разрешение за строеж №3/06.03.2014 г. на гл. архитект на СО - район "Искър" за външно електрозахранване с кабел HH - 1 kV.Всичко това показва, че не друг, а сегашният кмет Ивайло Цеков ни е затворил пътя между "Дружба" 2 и "Дружба" 1. Цеков е зам.-кмет на района от 14.11. 2011 г. като в неговия ресор попада именно издаденото разрешение за строеж на оградата.  На 17.09.2012 г. почива кметът район „Искър“ - Йордан Томов, а от 11.10.2012 г. на власт идва Ивайло Цеков. Дори и преди това обаче Цеков, носи пряка отговорност за затварянето на алеята между "Дружба" 2 и "Дружба" 1., като зам.-кмет по строителството. 
Така излиза, че Ивайло Цеков не само е знаел, че пътят ще бъде затворен, но и активно е съдействал това да стане.

ОЧАКВАЙТЕ ВТОРА ЧАСТ !

Няма коментари :

Публикуване на коментар